ยินดีต้อนรับสู่สถานีตำรวจภูธรหันคาจังหวัดชัยนาท
สถานีตำรวจภูธรหันคา หรือ www.hunka.chainat.police.go.th ตั้งอยู่ในพื้นที่ ถนน นายอากร จังหวัดชัยนาท
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหันคา

พ.ต.อ.อดิศักดิ์ ดีมาก
 
          โครงการสร้างอาคารสถานีตำรวจหลังใหม
          โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
          โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม
          โครงการจัดหาชุดวอร์มให้ข้าราชการตำรวจ สภ.หันคา
          โครงการกองทุนสวัสดิการตำรวจ
          โครงการตำรวจอาสาชุมชน
          โครงการตำรวจอาสาจราจร
          โครงการจัดหาเครื่องแบบให้ข้าราชการตำรวจ สภ.หันคา
        คดีอาญา ประจำเดือน คดีจราจรทางบก ประจำเดือน
 
 
 
 
 
Visitor Counter by Digits